Rodzaje chodów konia

Sposób poruszania się konia zwany jest chodem. Każdy początkujący jeździec powinien zaznajomić się z poszczególnymi chodami wierzchowca. Właściwe rozpoznawanie chodów jest podstawową kwestią w uczeniu się jazdy konnej. Jeździec musi uczyć się się jak działać odpowiednio pomocami jeździeckimi oraz jak zachowywać się w siodle podczas każdego chodu. Właściwe realizowanie chodów wymaga również od jeżdżącego i konia świetnej komunikacji opartej na odpowiednim treningu.

Podstawowym chodem, od którego rozpoczynamy naukę jazdy jest stęp. Jest on najpowolniejszym chodem konia. Składa się z czterech taktów. W pierwszej kolejności stawiana jest tylna noga kolejno przednia po jednej stronie. Następnie w ruch idzie w jednakowej kolejności przeciwległa para kończyn po przeciwnej stronie. Rozróżnić można stęp roboczy, zebrany, swobodny oraz wyciągnięty.
Stęp pośredni jest chodem wolnym przy czym koń kroczy energicznie. Tylne kończyny trochę przekraczają ślady przednich nóg. Jeżdżący ma dobry kontakt z koniem na wodzy. Stęp zebrany – wierzchowiec stawia krótkie kroki przy wyraźnym zgięciu stawów. Kontakt na wodzy jest trochę lżejszy. Stęp swobodny jest chodem zapewniającą wierzchowcowi dużą swobodę. Wodze ani trochę nie są ściągnięte. Koń w tym chodzie odpoczywa. Stęp wyciągnięty – wierzchowiec wykonuje bardzo duże kroki, przez co jego ciało podlega charakterystycznemu wyciągnięciu.

Źródło: flickr.com Autor: Bubblejewel96

Następnym oraz szybszym chodem wierzchowca jest kłus. Jest chodem składającym się z dwóch taktów. W chodzie tym obie kończyny po przekątnej odpychają się od ziemi a pozostałe dwie są uniesione w powietrzu i tak na przemian. Rozróżniamy kłus roboczy, pośredni, zebrany oraz wyciągnięty. W czasie kłusa roboczego koń porusza się naturalnie bez większego wysilania. Natomiast w kłusie pośrednim sylwetka wierzchowca jest bardziej wyciągnięta. Koń rusza się żwawiej niż ma to miejsce w przypadku roboczego kłusa. Podczas kłusa zebranego szyja konia jest mocno wygięta, wykrok jest krótki a stawy uginają się mocniej. Kłus wyciągnięty odznacza się sporym rozciągnięciem postawy konia jak również stawianiem maksymalnie długich kroków.

Źródło: flickr.com Autor: orientalizing

Galop jest chodem trzytaktowym wierzchowca. W tym chodzie istnieje etap odłączenia wszystkich kończyn od ziemi. Jeden skok nazywany jest foulem. Rozróżniamy galop z prawej a także lewej nogi w zależności od tego, która para kończyn wychyla się do przodu jako pierwsza. Zazwyczaj koń galopuje na nogę zgodnie z kierunkiem ruchu. Jeżeli rusza się w odwrotnym kierunku niż noga, na którą galopuje to mówimy o tzw. kontrgalopie. Wyróżnia się galop roboczy, pośredni, zebrany oraz wyciągnięty. Roboczy galop cechuje się rytmicznością, równomiernością oraz sporą równowagą wierzchowca. W czasie galopu pośredniego foule wierzchowca są wyciągnięte. Głowa i szyja konia jest lekko pochylona. Podczas galopu wyciągniętego foule konia są jak najbardziej wyciągnięte. Głowa konia jest spuszczona natomiast szyja wyciągnięta.

Źródło: flickr.com Autor: bambe1964

Cwał – jest rodzajem galopu. Jednak jest chodem składającym się z czterech taktów. Jest to najszybszy chód konia. Prędkość galopującego konia oscyluje w granicach 50 – 60 km/h.